Tere tulemast Diskreetse matemaatika kodulehele!

IAX0010 DISKREETNE MATEMAATIKA / DISCRETE MATHEMATICS /

2022/23 õppeaasta sügissemester

Päevased õppurid

 

NB! KEVADINE KURSUS ON LÄBI!!

HINDED ÕIS-is!!

UUENDUSED 2022/23 ÕPPEAASTA SÜGISEKS VARSTI!!

*******************************

Loengute otseülekanded ja videosalvestused (sügis 2021)

 

Harjutustundide otseülekanded ja videosalvestused (sügis 2021)

 

Harjutustundide slaidimaterjalid

 

Harjutustundide slaidid/materjalid

 

Loengute slaidimaterjalid


1. Sissejuhatus - millest kursuses juttu tuleb (.ppt, 2021) 

SAMA (.pdf, 2021)


2. Kursuses kasutatavad põhimõisted. Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse (.ppt, 2021) 

  SAMA (.pdf, 2021)

 

3. Matemaatiline loogika jätkub II (loogikafunktsioonide normaalkujud, minimeerimine normaalkujude klassis) (.ppt, 2021)

  SAMA (.pdf, 2021)

 

4. Matemaatiline loogika jätkub III (minimeerimine Karnaugh' kaardiga) (.ppt, 2021)

  SAMA (.pdf, 2021)

 

5. Matemaatiline loogika jätkub IV (minimeerimine McCluskey meetodil) (.ppt, 2021)

  SAMA (.pdf, 2021)

 

6. Loogikafunktsiooni Shannoni arendus ja tuletis (.pdf, 2021) 

 

7. Loogikafunktsioonide täielikud süsteemid.) (.ppt, 2021)

  SAMA (.pdf, 2021)

 

8. Baassüsteemid (.ppt, 2021) 

 SAMA (.pdf, 2021)

 

9. Hulgateooria alused (.ppt, 2021)

  SAMA (.pdf, 2021)

 

10. Lisateemad (.pdf, 2021)

 

11. Näidiseksam (.pdf, 2021)

 

****************************************************************
Õppeaine põhiõppejõud:
arvutisüsteemide instituudi dotsent Margus Kruus

arvutisüsteemide instituudi lektor Harri Lensen (ainult sügissemestril: harjutused, testid, kodutöö)

Aine annab 6,0 EAP

Kirjaliku eksami sooritamise EELDUSEKS on:

1.     individuaalne kirjalik KODUTÖÖ, s.o. ülesannete lahendamine, vormistamine, tähtaegne esitamine ja vajadusel kaitsmine
OMA KODUTÖÖ individuaalülesande leiad siit!!

2. veebipõhiste TESTIDE sooritamine e-õppekeskkonnas Moodle

Täiendavat infot saad ka: http://www.diskmat.ee/

**********************************************************************
Testide sooritamiseks on vaja siseneda Moodle-i keskkonda,

registreeruda Infotehnoloogia teaduskonna Arvutisüsteemide instituudi

ainele "Diskreetne matemaatika“ (iseregistreerumine).

Kõigi probleemide korral pöörduge e-maili teel Harri Lenseni või Margus Kruusi poole!
*************************************************************************

Valik kirjandust:
Põhiõpik: Diskreetne matemaatika (H.Lensen, M.Kruus, TTÜ, 2002, 2003, 2006, 2012)
Diskreetse matemaatika elemendid (R.Palm, Tartu Ülikool, 2003)
Loogikalülituste koostamise metoodika (A.Ariste)
Graafid (A.Buldas, P.Laud, J.Villemson, Tartu Ülikool, 2003)
Discrete mathematics (in …)
Diskreetse matemaatika lühikonspekt 

Kursuse põhiteemad