Tere tulemast Diskreetse matemaatika kodulehele!

IAX0010 DISKREETNE MATEMAATIKA / DISCRETE MATHEMATICS / 2020/21 õppeaasta kevadsemester

 

NB!! Kevadsemestril 2021 kontaktõpet/distantsõpet tavakujul, s.o. regulaarseid loenguid/harjutusi ei toimu!

Aine omandamine on võimalik iseseisva õppimise teel (õpik, Moodle’i kursus, iseseisvad testid/tööd, eksam).

Täpsem info saadetakse kõigile deklareerinutele 2.õppenädala jooksul!

*******************************

Loengute videosalvestused (sügis 2020)

Harjutustundide videosalvestused (sügis 2020)

*******************************

Loengute videosalvestused (sügis 2019)

******************************
Õppeaine õppejõud:
arvutisüsteemide instituudi dotsent Margus Kruus (kevadsemestril põhiõppejõud eestikeelsele voorule)

arvutisüsteemide instituudi lektor Harri Lensen (õpetab kevadsemestril ainet ingliskeelsele voorule MVEB erialale)

Aine annab 6,0 EAP

Kirjaliku ksami sooritamise eeldusteks käesolevas aines on:

1. individuaalne kirjalik KODUTÖÖ, s.o. ülesannete lahendamine, vormistamine, tähtaegne esitamine ja vajadusel kaitsmine
OMA KODUTÖÖ individuaalülesande leiad siit!!
2. veebipõhiste TESTIDE sooritamine e-õppekeskkonnas Moodle

Täiendavat infot saad ka: http://www.diskmat.ee/

**********************************************************************
Testide sooritamiseks on vaja siseneda Moodle-i keskkonda, registreeruda Infotehnoloogia teaduskonna Arvutisüsteemide instituudi ainele "Diskreetne matemaatika“ (iseregistreerumine).

Kõigi probleemide korral pöörduge e-maili teel Margus Kruusi poole!
*************************************************************************

Valik kirjandust:
Põhiõpik: Diskreetne matemaatika (H.Lensen, M.Kruus, TTÜ, 2002, 2003, 2006, 2012)
Diskreetse matemaatika elemendid (R.Palm, Tartu Ülikool, 2003)
Loogikalülituste koostamise metoodika (A.Ariste)
Graafid (A.Buldas, P.Laud, J.Villemson, Tartu Ülikool, 2003)
Discrete mathematics (in …)
Diskreetse matemaatika lühikonspekt 

Loengumaterjale:


1. Sissejuhatus - millest kursuses juttu tuleb (.ppt)   Sama (.pdf)
2. Matemaatiline loogika I (lausearvutus, kahe muutuja funktsioonid, loogika põhiseadused) (.ppt)    Sama (.pdf)
3. Matemaatiline loogika II (loogikafunktsioonide normaalkujud, minimeerimine normaalkujude klassis) (.ppt)   Sama (.pdf)

4. Matemaatiline loogika III (loogikafunktsioonide minimeerimine Karnaugh' kaardiga) (.ppt)   Sama (.pdf)

5. Matemaatiline loogika IV (loogikafunktsioonide minimeerimine McCluskey meetodil) (.ppt)   Sama (.pdf)

6. Loogikafunktsiooni Shannoni arendus ja tuletis (.ppt)   Sama (.pdf)

7. Loogikafunktsioonide täielikud süsteemid.) (.ppt)   Sama (.pdf)

8. Baassüsteemid (.ppt)   Sama (.pdf)

9. Hulgateooria alused (.ppt)   Sama (.pdf)

10. Lisateemad (.pdf)

11. Näidiseksam (.pdf)

 

Kursuse põhiteemad