Raimund Ubar is a professor of Computer Engineering at Tallinn Technical University (TTU), Estonia, honorary professor of National University of Radioelectronics Charkiv (Ukraine). Married, one daughter. PhD from Bauman TU Moscow. Main interests:  computer science, electronics design and test, philosophy, writing, music (mouth-organ), travelling, long time ago: 8 great years in Estonian national gymnastic team. About 200 papers, 5 books, lectured in 20-25 universities of 10 countries. Longer stays: Barkhausen Chair at TU Dresden, Linkoeping University, TIMA Laboratory in Grenoble, TU Darmstadt, Politecnico di Torino, Fraunhofer Institute of ICs in Dresden a.o. Member of Estonian Academy of Sciences, Golden Core member of IEEE (2006), Chairman of Estonian Science Foundation (1993-1996), member of European Test Technology Technical Committee. Governmental award: White Cross Orden of III Class (2002), National Science Prizes 1999, 2016, Meritorious Service Awards of the IEEE Computer Society 2005, 2015.

 

Raimund Ubar on TTÜ arvutustehnika professor, Eesti TA akadeemik (1993), Harkovi Rahvusliku Raadiotehnika Ülikooli auprofessor (2003). Doktorikraad Moskva Baumani Tehnikaülikoolist ja hõbemedal Westholmi Gümnaasiumist. Abielus (Tiiu), tütar (Tiina). Huvid: arvutiteadus, arvutite disain ja diagnostika, filosoofia, kirjutamine, muusika (suupillimäng), reisimine, nooruses: 8 toredat aastat Eesti sportvõimlemise koondises. 200 teadusartiklit, 5 raamatut, loenguid 20-25 ülikoolis 10 riigis. Pikemalt töötanud: Barkhauseni õppetool Dresdeni Tehnikaülikoolis, Linköpingi Ülikool, TIMA Laboratoorium Grenoble’is, Darmstadti ja Torino Tehnikaülikoolid, Fraunhoferi Instituut Dresdenis, Euroopa Testi Tehnoloogia Tehniline Komitee, Ukraina Rahvusliku Raadiotehnika Űlikooli auprofessor, IEEE Teenete medalid 2005, 2015 (USA), IEEE Golden Core liige 2006 (USA), Eesti Teadusfondi Nõukogu esimees (1993-1997), TTÜ Teenete medal Mente et Manu Nr.2 (2001), Riiklik autasu: Valgetähe III Klassi Orden (2002), Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 1999, 2016.  

 

Publitsistikat

 

Scientific publications

Testing of Digital Systems