Tere tulemast Diskreetse matemaatika kodulehele!

IAX0010 DISKREETNE MATEMAATIKA

IAX0010 DISCRETE MATHEMATICS

2023/24 õppeaasta kevadsemester

 

ÕPPURID, kes läbivad kursuse e-õppena

*******************************

 

Loengute otseülekanded ja salvestused (sügis 2023)

 

Harjutustundide otseülekanded ja salvestused (sügis 2023)

 

Harjutustundide slaidid/materjalid (2023)

 

Loengute slaidimaterjalid 2023


1. Sissejuhatus - millest kursuses juttu tuleb (.ppt) 

SAMA (.pdf)


2. Kursuses kasutatavad põhimõisted. Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse (.ppt) 

  SAMA (.pdf)

 

3. Matemaatiline loogika jätkub II (loogikafunktsioonide normaalkujud, minimeerimine normaalkujude klassis) (.ppt)

SAMA (.pdf)

 

4. Matemaatiline loogika jätkub III (minimeerimine Karnaugh' kaardiga) (.ppt)

  SAMA (.pdf)

 

5. Matemaatiline loogika jätkub IV (minimeerimine McCluskey meetodil) (.ppt)

  SAMA (.pdf)

 

6. Loogikafunktsiooni Shannoni arendus ja tuletis (.pdf) 

 

7. Loogikafunktsioonide täielikud süsteemid.) (.ppt)

  SAMA (.pdf)

 

8. Baassüsteemid (.ppt) 

 SAMA (.pdf)

 

9. Hulgateooria alused (.ppt)

  SAMA (.pdf)

 

10. Lisateemad (.pdf)

 

11. Näidiseksam (.pdf)

 

****************************************************************
Õppeaine põhiõppejõud:
arvutisüsteemide instituudi dotsent Margus Kruus

arvutisüsteemide instituudi lektor Harri Lensen (ainult sügissemestril: harjutused, testid, kodutöö)

Aine annab 6,0 EAP

Kirjaliku eksami sooritamise EELDUSEKS on:

1.     individuaalne kirjalik KODUTÖÖ, s.o. ülesannete lahendamine, vormistamine, tähtaegne esitamine ja vajadusel kaitsmine
OMA KODUTÖÖ individuaalülesande leiad siit!!

2. veebipõhiste TESTIDE sooritamine e-õppekeskkonnas Moodle

Täiendavat infot saad ka: http://www.diskmat.ee/

**********************************************************************
Testide sooritamiseks on vaja siseneda Moodle-i keskkonda,

registreeruda Infotehnoloogia teaduskonna Arvutisüsteemide instituudi

ainele "Diskreetne matemaatika“ (iseregistreerumine).

Kõigi probleemide korral pöörduge e-maili teel Harri Lenseni või Margus Kruusi poole!
*************************************************************************

Valik kirjandust:
Põhiõpik: Diskreetne matemaatika (H.Lensen, M.Kruus, TTÜ, 2002, 2003, 2006, 2012)
Diskreetse matemaatika elemendid (R.Palm, Tartu Ülikool, 2003)
Loogikalülituste koostamise metoodika (A.Ariste)
Graafid (A.Buldas, P.Laud, J.Villemson, Tartu Ülikool, 2003)
Discrete mathematics (in …)
Diskreetse matemaatika lühikonspekt 

Kursuse põhiteemad